Back to Top

Vaaliteemat

Vaaliteemoja tuntuu vähän turhalta luetella. Toki poliittisessa vaikuttamisessa kannattaa jossain määrin keskittyä tiettyihin asioihin. Käytännössä vastaan tulee koko kaupungin asioiden kirjo. Ja asiaa on paljon enemmän kuin mitä pystyy kunnolla hallitsemaan. Seuraavaksi joitain tiivistyksiä.

Olen siis omaishoitaja. Nykyisellään Ylöjärven kaupungissa on käytössä kaksi eri palkkioluokkaa. Molemmat ovat tunnetusti alhaiset. Mutta ongelma on korkeamman tuen kriteereissä. Hoidettava saa kyllä olla todella huonokuntoinen, että saa korkeamman palkkion. Tämän takia pitäisi olla käytössä kolme eri luokkaa palkkioille. Silloin keskivaikeat tapaukset pääsevät helpommin edes jonkin verran paremman palkan pariin.

Kaupungin hallintosääntö määrittelee pitkälti luottamusmiesten tehtäväkenttää. Nykyisellään niin sanottujen suunnittelutarveratkaisujen päätökset tekee yksi kaupungin virkamies. Ongelmana on se, että päätösten perustelut eivät ole julkisia ja asianosainen voi valittaa ainoastaan hallinto-oikeuteen. Tällä kohtaa pitäisi palata vanhaan käytäntöön, jossa ympäristölautakunta tekee päätökset. Kaupungin keskeisillä alueilla eli eteläpäässä pitää ennen tavallista rakennuslupaa hakea tuo suunnittelutarveratkaisu, mikäli kaavoituksella ei ole rakennuspaikkaa määritelty. Tietysti mahdolliset moottoritiet ja vastaavat tulevaisuuden isot yhteiskunnalliset hankkeet pitää huomioida, mutta muuten kannatan melko vapaata rakentamista. Yhtenä perusteluna nykyiselle epädemokraattiselle käytännölle on se, että aikanaan ely-keskus valitti useista Ylöjärven myönteisistä suunnittelutarveratkaisuista. Tämän päivän lainsäädännössä kiitos Sipilän hallituksen ely-keskuksen valitusoikeutta on rajattu. Ylöjärven omat säännöt kaipaavat siis modernisointia.

Ylöjärvellä tuli voimaan vuoden alusta uusi rakennusjärjestys. Sivuhuomautuksena em. ely-keskus on siitä valittanut. On mielenkiintoista seurata, että mihin siinä kiistassa päädytään. Itse rakennusjärjestykseen olen kohtuullisen tyytyväinen, mutta maalaisjärki kyllä unohtui siinä kohdissa, kun kaava-alueen ulkopuolella lähtökohtaisesti rajattiin omakotitalon kerrosluku kahteen. Kyllä niitä perheitä on, jotka haluavat esimerkiksi jyrkkään rinteeseen rakentaa useampia kerroksia. Tiedoksi kaikille asiasta kiinnostuneille, että rajoitukseen on mahdollista hakea poikkeamislupaa. Ei muuta kuin neuvottelemaan rakennustarkastajan kanssa.

Kuntien tehtäväkenttää sanotaan usein sadoilla eri laeilla ja määräyksillä sidotuksi. Kyllä sitä pelivaraa on, jos sitä vaan halutaan käyttää. Brjörn Wahlroosia siteeraten työtä ja pääomaa kannattaa verottaa mahdollisimman vähän. Mikään vero ei tietenkään ole mukava maksettava. Jos ajatellaan kansantaloutemme kakkua pitkällä aikavälillä ja sitä, että miten sitä voisi kasvattaa, niin kiinteistöveroa voisi korottaa. Nykyiset valtiovallan asettamat vaihteluvälit sallivat reilun nousun. Vastaavasti tietysti alennettaisiin kunnallisveroa!

Tausta - metsä

Ota yhteyttä